www.palnik.eu

A citerán megszólaltatható hangnemek


Már most jelezném, hogy maga a cím nem teljesen pontos, csak a közérthetőség kedvéért adtam neki ezt, mert hangnemek alatt a pontos hangmagassággal rendelkező hétfokú tonális hangsorokat értjük. Ez műzenei eredetű. A magyar népzene ősrétegéhez tartozó dalok hangkészletét nem is hétfokú hangsorok alkotják, hanem ötfokúak, főként pentaton. Hétfokú hangkészlettel népzenénk új- és a vegyes osztályba tartozó dallamok rendelkeznek. Már csak azért sem, mert a dúr vagy moll hangnemek pontos hangmagassággal rendelkeznek, például C-dúr vagy a-moll. A népdaloknak viszont nincs előírva, hogy melyik hangról kellene elkezdeni, hanem mindenki ott énekli, ahol számára kényelmesen megvan az a hangterjedelem. Másik fontos dolog, ha dúrról vagy mollról beszélünk, mint tonalitásról, akkor a vezető hang szerephez jut. A népzenében tehát ez a hétfokúság nem tonalitás, hanem modalitás. Ezért én itt a modális hangsorok szerint mutatom be a citerán megszólaltatható hangsorokat.


A modalitás. A citerán az alábbi transzponálással szólaltathatók meg modális hétfokú dallamok. Igen, itt már transzponálásról beszélek, mert a citera esetében nem mindegy, hogy hol kezdődik el és végződik az adott dallam. Ennek oka, hogy a basszus- és kísérőhúrok a dallamhúrok alaphangolásának felhangjaira vannak hangolva, s bár tonális keretről nem beszélhetünk, mégis a konszonáns hangzást kell elérni. Ebben a részben külön nem teszek említést a nem hétfokú dallamokról (pentaton, pentachord, hexaton, hexachord, triton, trichord stb.), ezek helye a citerán szintén azt követeli meg, hogy a fentebb említett basszus- és kísérőhúrokkal együtt konszonáns hangzást adjon. (Ha mégis érdekel, küldj egy e-mailt és megírom neked pontosan, hogy minek hol van a helye, s felteszem azt az oldalra is. Ha már egyszer elkészítem…)

Az egyes hangsorok mellett találsz egy példadal kottáját is, hogy egyértelműen lásd miről is van szó!


Ion (dúr) hangsor (nincs előjegyzés) - erre példa

Mixolíd hangsor (nincs előjegyzés) - erre példa

Kvártszextes-Mixolíd hangsor (1 b előjegyzés) - erre példa

Dór hangsor (2 b előjegyzés) - erre példa

Eol hangsor (3 b előjegyzés) - erre példa

Kvartszextes-fríg hangsor (3 b előjegyzés) - erre példa

Fríg hangsor (4 b előjegyzés) - erre példa

Líd hangsor (1 # előjegyzés) - erre példa