www.palnik.eu

A hangközökről


Mi is az a hangköz? A hangköz alatt két hangnak magasságbeli különbségét értjük. Hangközök két módon keletkezhet; ha a két zenei hang egyszerre vagy ha egymást követően hangzik el. Ezeknek a hangmagasságoknak alapvetően a következő típusait különböztetjük meg: tiszta, kicsi, nagy, szűkített és bővített hangközök. Elnevezésüket latin eredetű nevekkel jelöljük.

A most következőkben bemutatom a C' hangra épített összes hangközt. Más hangról történő számítás esetén, ugyan ezt az analógiát kell alkalmazni.

Ennek alapján:

1 hang távolsága (egyező hang) - prím:


2 hang távolsága - szekund:


3 hang távolsága - terc:


4 hang távolsága - kvart:


5 hang távolsága - kvint:


6 hang távolsága - szext:


7 hang távolsága - szeptim (szeptima):
Szeptim hangköz

8 hang távolsága - oktáv:
Oktáv hangköz

9 hang távolsága - nón (nóna):
Nóna hangköz

10 hang távolsága - decim (decima):
Decima hangköz

A nóna és a decima hangközök nem másak, mint a szekundnak és a tercnek oktávon túli megismétlődése. (A hangközök számításához megjegyezném, hogy azt a hangot is beleszámoljuk, amelyikről elindultunk. Vagyis az alaphang lesz az egy.)