A citera hangolása

Három csoportba sorolhatók, citerától (készítőtől, és mérettől) függően az egyes csoport húrjainak száma változhat. Először is a citerán található húrokat úgynevezett húrcsoportokra oszthatjuk.
Dallam húrok: 3-4 db a diatonikus fogólaprészen, 2-3 a pentaton fogólaprészen
Basszus húrok: általában 3db
Könyökhúrok vagy zengőhúrok: 3-12 db.

A húrok anyaga acélhuzal, melyek átmérője változó a citera hangmagasságától függően. A hangmagasság szerint az alábbi citeratípusokat különböztetjük meg:

A citera alaphangolása. A dallamhúrok hangolása G hangra történik, ennek következtében a basszus- és a kísérőhúrok hangolása szintén G, illetve ennek kvintje és oktávja. Ha a dallamhúrok hangolása G-re történik, akkor, a diatonikus fogólap harmadik érintője mentén megszólaló hang a C. A citerások ezt a hangot minden esetben C-nek mondják, de ez csak abban az esetben igaz, ha a dallamhúr alaphangolása G. A citerák alaphangolását szokták még GISZ-re vagy A-ra is felhangolni, de ekkor a lefogott C hang valójában CISZ vagy D. Ekkor már transzponáló hangszerről beszélünk, mert más az írott és a hangzó hang. A legfontosabb, hogy az „üres” dallamhúr hangja és a mindig ’C’ hangnak mondott hang között T4 hangköz van.

A következő húrcsoport a basszushúrok. Ezek száma általában három darab, de ezek számában is lehetnek eltérések. Hangolásuk a következőképpen alakul: „kisbasszus” ami a, diatonikus fogólap harmadik bundján lévő C hangjára van hangolva ezt követi a „középbasszus”, ami a dallamhúrok alsó oktávjára és a „nagy basszus”, ami a diatonikus fogólap harmadik bundján lévő C hang alsó oktávjára van hangolva.

A kísérőhúrok vagy zengőhúrok hangolása. Ezek számában lehet a legnagyobb eltérés, mert 3-12 darab is lehet. Ennek száma függ az oldalfejek (kisfejek) számától és attól, hogy az egyes kisfejekre hány húrt tesznek (1-2 db). A hangolásuk tematikája követi a basszushúrokéit a következőképpen. (Itt most 4 darab zengőhúrt veszek alapul.) A „nagybasszus húrt” követően általában van egy zengőhúr, ami még a főfejen található, ennek hangolása megegyezik a dallamhúrok alaphangolásával. Ezt követő zengőhúr ennek felső kvartjára van hangolva, vagyis diatonikus fogólap harmadik bundján lévő hangra (a leggyakrabban ’C’), ezt követő zengőhúr a dallamhúrok alaphangjának felső oktávjára és azt ezt követő kísérőhúrt a diatonikus fogólap harmadik bundján lévő (általában C) hang felső oktávjára hangolják.