A citerán megszólaltatható hangnemek

Már most jelezném, hogy maga a cím nem teljesen pontos, csak a közérthetőség kedvéért adtam neki ezt, mert hangnemek alatt a pontos hangmagassággal rendelkező hétfokú tonális hangsorokat értjük. Ez műzenei eredetű. A magyar népzene ősrétegéhez tartozó dalok hangkészletét nem is hétfokú hangsorok alkotják, hanem ötfokúak, főként pentaton. Hétfokú hangkészlettel népzenénk új- és a vegyes osztályba tartozó dallamok rendelkeznek. Már csak azért sem, mert a dúr vagy moll hangnemek pontos hangmagassággal rendelkeznek, például C-dúr vagy a-moll. A népdaloknak viszont nincs előírva, hogy melyik hangról kellene elkezdeni, hanem mindenki ott énekli, ahol számára kényelmesen megvan az a hangterjedelem. Másik fontos dolog, ha dúrról vagy mollról beszélünk, mint tonalitásról, akkor a vezető hang szerephez jut. A népzenében tehát ez a hétfokúság nem tonalitás, hanem modalitás. Ezért én itt a modális hangsorok szerint mutatom be a citerán megszólaltatható hangsorokat.

A modalitás. A citerán az alábbi transzponálással szólaltathatók meg modális hétfokú dallamok. Igen, itt már transzponálásról beszélek, mert a citera esetében nem mindegy, hogy hol kezdődik el és végződik az adott dallam. Ennek oka, hogy a basszus- és kísérőhúrok a dallamhúrok alaphangolásának felhangjaira vannak hangolva, s bár tonális keretről nem beszélhetünk, mégis a konszonáns hangzást kell elérni. Ebben a részben külön nem teszek említést a nem hétfokú dallamokról (pentaton, pentachord, hexaton, hexachord, triton, trichord stb.), ezek helye a citerán szintén azt követeli meg, hogy a fentebb említett basszus- és kísérőhúrokkal együtt konszonáns hangzást adjon. (Ha mégis érdekel, küldj egy e-mailt és megírom neked pontosan, hogy minek hol van a helye, s felteszem azt az oldalra is. Ha már egyszer elkészítem…)

Az egyes hangsorok mellett találsz egy példadal kottáját is, hogy egyértelműen lásd miről is van szó!

Ion (dúr) hangsor (nincs előjegyzés)

Mixolíd hangsor (nincs előjegyzés)

 

Kvártszextes-Mixolíd hangsor (1 b előjegyzés)

 

 

Dór hangsor (2 b előjegyzés)

Eol hangsor (3 b előjegyzés)


Kvartszextes-fríg hangsor (3 b előjegyzés)


Fríg hangsor (4 b előjegyzés)Líd hangsor (1 # előjegyzés)