A hangközökről

Mi is az a hangköz? A hangköz alatt két hangnak magasságbeli különbségét értjük. Hangközök két módon keletkezhet; ha a két zenei hang egyszerre vagy ha egymást követően hangzik el. Ezeknek a hangmagasságoknak alapvetően a következő típusait különböztetjük meg: tiszta, kicsi, nagy, szűkített és bővített hangközök. Elnevezésüket latin eredetű nevekkel jelöljük.

A most következőkben bemutatom a C’ hangra épített összes hangközt. Más hangról történő számítás esetén, ugyan ezt az analógiát kell alkalmazni.

Ennek alapján:

1 hang távolsága (egyező hang) – prím:
Prím hangköz

2 hang távolsága – szekund:
Szekund hangköz

3 hang távolsága – terc:
Terc hangköz

4 hang távolsága – kvart:
Kvart hangköz

5 hang távolsága – kvint:
Kvint hangköz

6 hang távolsága – szext:
Szext hangköz

7 hang távolsága – szeptim (szeptima):
Szeptim hangköz

8 hang távolsága – oktáv:
Oktáv hangköz

9 hang távolsága – nón (nóna):
Nóna hangköz

10 hang távolsága – decim (decima):
Decima hangköz

A nóna és a decima hangközök nem másak, mint a szekundnak és a tercnek oktávon túli megismétlődése. (A hangközök számításához megjegyezném, hogy azt a hangot is beleszámoljuk, amelyikről elindultunk. Vagyis az alaphang lesz az egy.)